Termeni de utilizare și condiții generale
SC Roel SRL
 
 
Prezentul document conține Termenii de utilizare si Condițiile generale a site-ului www.roel.solar.
Site-ul  www.roel.solar  este operat de societatea SC ROEL S.R.L. cu sediul social în Bucureşti, str. Bibescu Vodă, Nr. 5, bloc P5a, sector 4, înregistrată la Registrul Comerţului din Bucureşti cu nr. J40/4731/1991, cod de înregistrare fiscală RO1596786.

Acesti Termeni de utilizare și Condiții generale sunt obligatorii pentru toate persoanele care utilizeaza produsele și serviciile prezentate de SC ROEL SRL prin intermediul site-ului și reglementează toate raporturile juridice născute cu utilizatorii site-ului.

Utilizarea site-ului (accesul si navigarea pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta, fara a avea dreptul de utilizare, reproducere, copiere, distribuire, republicare, fără acordul explicit al Proprietarului.
 
Conform Informării GDPR și Politicii de Confidențialitate a SC ROEL SRL, toate informațiile obținute direct sau indirect, vor fi stocate într-o bază de date proprie, vor fi considerate și tratate ca fiind confidențiale și vor fi pe deplin protejate de către SC ROEL SRL prin intermediul unui responsabil (persoana abilitată) în acest sens (Data Protection Officer).
 
Raspundere: SC ROEL SRL nu va fi răspunzător pentru nici un prejudiciu direct, indirect, incidental, rezultat sau punitiv care derivă din: (a) abilitatea (sau inabilitatea) de a accesa site-ul, (b) utilizarea (sau inabilitatea de a utiliza) conţinutul acestui site, sau (c) conţinutul site-ului. Responsabilitatea în cazul infectării cu viruși de pe site sau serverul prin care se accesează site-ul nu aparține Proprietarului.
 
1. Definiții
„Produse și servicii ”    inseamnă orice produs sau serviciu care se prezintă Clientului de site www.roel.solar

Utilizator” inseamnă persoană fizică majoră sau personă juridică ce acceseaaza site-ul www.roel.solar

„Campanie”    inseamnă acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de bunuri și/sau servicii avand un stoc limitat si/sau predefinit, pentru o perioada de timp stabilită de SC Roel SRL.

„Drepturi de proprietate Intelectual”      inseamnă toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci inregistrate și inregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

„ROEL” inseamnă persoana juridică SC ROEL SRL  care operează site-ul on-line www.roel.solar

„Platforma Roel”/ „Platforma” inseamna website-ul www.roel.solar unde sunt expuse produsele și serviciile oferite de SC Roel SRL
 
2. Scopul site-ului (platformei) www.roel.solar
 
Site-ul www.roel.solar  permite Utilizatorilor să vizualizeze produsele și serviciile prezentate de SC Roel SRL, cu respectarea termenilor si conditiilor mentionate in prezentul document.
 
3. Acceptarea termenilor si conditiilor. Utilizarea Platformei/Site-ului
Accesul și utilizarea site-ului www.roel.solar sunt supuse termenilor si conditiilor de utilizare descrisi/descrise in prezentul document și legislatiei aplicabile.

În situatia în care Utilizatorul nu este de acord sau nu acceptă, fară limitari, termenii de utilizare și condițiile generale ale site-ului, Utilizatorul nu va putea utiliza site-ul www.roel.solar și este rugat să părăsească site-ul.

Accesul Utilizatorului la conținutul site-ului poate fi suspendat sau blocat in situațiile în care Utilizatorul folosește un limbaj și/sau comportament inadecvat, intimidant, ostil, degradant ori ofensator atunci când contactează Vânzatorul.

SC Roel SC publică pe site produsele și serviciile prin intermediului unui catalog disponibil în site-ul Roel. Oferta de produse și servicii nu este o ofertă prin care se incheie un contract, așa cum este definită la art. 1188 alin. 1din Codului Civil. Oferta de produse și servicii este doar cu titlu informativ, iar SC Roel SRL nu are obligația de a incheia un Contract de vânzare-cumpărare – prestare servicii, cu privire la produsele și serviciile respective.

SC Roel SRL ia toate măsurile pentru ca informațiile publicate pe site, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, să fie, în orice moment, corecte și complete.
 
Produsele vor fi livrate numai în masura în care sunt disponibile. De asemenea SC ROEL SRL iși rezervă dreptul de a retrage orice produs și serviciu din site, în orice moment.

4. Garanția și conformitatea Produselor
Toate Produsele și serviciile prezentate de către SC ROEL SRL beneficiază de condiții de garanție conform legislatiei în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor.

SC Roel SRL asigură și garantează conformitatea produselor prezentate pe site.
Toate produsele prezentate au certificat de garanție. Certificatul de garanție conține instruncțiunile generale de utilizare și condițiile de garanție.

5. Limitarea răspunderii
SC Roel SRL nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fata nici unui Client care utilizează site-ul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții.

Clienții vor folosi pentru accesarea și utilizarea site-ului www.roel.solar propriile echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune Internet, browser, computer etc.). Desi SC Roel SRL a depus eforturi pentru asigurarea accesibilitătii și utilizării interfeței tehnice incluse în proiect prin internet ("online") a informațiilor aferente site-ului www.roel.solar , nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor Informatice, sistemelor sau programelor folosite de Client cu interfată tehnica a site-ului www.roel.solar pentru accesarea online.

Sc Roel SRL va depune diligențe pentru a pune la dispozitia Clienților site-ul www.roel.solar  precum și pentru a asigura o utilizare cât mai facilă a acestora.

SC Roel SRL va depune diligențe pentru a adapta site-ul în scopul asigurării cerințelor operaționale, precum și respectării cerințelor legislative aplicabile, după caz.

SC Roel SRL va depune diligențe pentru a oferi suport Clienților în scopul utilizării site-ului, precum și pentru a evita apariția sau a corecta eventuale erori.

Utilizarea site-ului www.roel.solar se face in condițiile prezente și "CA ATARE", respectiv "ASA CUM ESTE DISPONIBIL", fară nici o reprezentare și fară vreo garanție, fie ea expresă sau implicită, iar Vânzatorul nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari a setarilor tehnice sau altele asemenea.

SC Roel SRL îsi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, funcționarea site-ului www.roel.solar cu sau fară o notificare prealabilă, precum și de a modifica conținutul și condițiile de folosire a site-ului www.roel.solar , fară vreo informare prealabilă.

SC Roel SRL își rezervă dreptul de a efectua modificări ale platformei/site-ului și/sau structurii acesteia.
SC Roel SRL îsi rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare de orice natura și/sau legături pe oricare pagina a site-ului www.roel.solar
SC Roel SRL nu iși asuma nic io responsabilitate pentru nici o daună sau virusi care ar putea infecta computerul, dispozitivul (tableta, telefon mobil, smartphone, smartwatch etc.) sau alte bunuri utilizate de Client, în vederea accesării sau utilizării site-ului.

6. Drepturi de proprietate intelectuală cu privire la site-ul www.roel.solar
SC Roel SRL deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la site-ul www.roel.solar , inclusiv cu privire la continut și/sau programele de calculator asociate SC Roel SRL (denumite in continuare Drepturile de proprietate intelectuală).

Conținutul site-ului, inclusiv dar fară a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia sunt proprietatea exclusiva a SC Roel SRL sau acesta deține acordul titularului de drept pentru utilizarea mărcilor, desenelor, logo-urilor, imaginilor respective de orice fel, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). Aceste elemente sunt protejate de legislația română și de reglementările internaționale referitoare la respectarea drepturilor de autor a mărcilor, desenelor, brevetelor etc.

Aceste elemente nu pot fi copiate, modificate, publicate pe alte site-uri, incadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Client. Marcile, logourile, numele comerciale și mărcile, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afisate pe Site sunt Mărci apartinând SC Roel SRL sau Partenerilor acestuia.

Clientul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor elemente reprezintă încalcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale SC Roel SRL sau ale Partenerilor săi și va atrage exercitarea, de către aceștia, a tuturor remediilor legale.
Utilizarea sau reproducerea oricăror elemente din cele enumerate mai sus, fără acordul scris prealabil al SC Roel SRL se pedepsește conform legilor în vigoare.

7. Dispoziții finale
SC Roel SRL poate, în orice moment, să revizuiască Termenii de utilizare și condițiile generale. Modificările vor fi aplicabile din momentul publicării acestora pe site-ul www.roel.solar . Ulterior publicării versiunii la zi a Termenilor și condițiilor, accesarea și utilizarea în continuare a Serviciilor reprezintă acordul Clientului cu privire la respectarea acestora.

Clientul trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile de utilizare și să respecte oricare și toate aceste revizuiri. 
SC Roel SRL prelucrează datele cu caracter personal ale Clientilor conform Politicii privind protecția și prelucrarea datelor .
Politica de cookie  face parte parte integrantă din prezentul Document.